Γενικά

Σας καλωσορίζουμε στην Ιστοσελίδα της εταιρίας “gr-ocery”, στο εξής αναφερόμενη ως ‘Εταιρία’.

Παρακαλούμε, προτού επισκεφθείτε ή χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα της Εταιρίας μας, διαβάστε προσεχτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στο υλικό που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της Εταιρία και κάθε χρήση αυτού υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε ή να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μας, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας.

Το www.gr-ocery.gr , αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο προσφέρει προς πώληση συσκευασμένα τρόφιμα, χρηστικά αντικείμενα, καλλυντικά και σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες. Ως Διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας ορίζεται η GROCERY O.E., με έδρα Γαμβέττα 28, Θεσσαλονίκη, 54641, ΑΦΜ: 801483306, ΔΟΥ: Δ’ Θεσσαλονίκης, Αρθμός ΓΕΜΗ 157750206000.

Ως τέτοιο, προωθεί ή/και μεταπωλεί προϊόντα των προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται, διατηρώντας το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα, τα προϊόντα που προβάλλει, καθώς και να τα τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή πολιτική, τις πιθανές προσφορές ή/και εκπτώσεις, τις οποίες δύναται ελεύθερα να επιλέγει, τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας.

Επισημαίνεται, ότι η περιγραφή των συστατικών των προϊόντων ή/και των πληροφοριών, που περιλαμβάνονται στις ενδείξεις των προϊόντων, καθώς και οι ημερομηνίες παραγωγής ή/και λήξης αυτών, γίνεται από τους ίδιους τους προμηθευτές, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στα εκάστοτε προϊόντα. Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο συμμετέχει στην αλυσίδα διανομής μόνο ως ενδιάμεσος ή/και τελικός πωλητής, δεν ευθύνεται ούτε οφείλει να ελέγξει την ακρίβεια όλων των παραπάνω.

Δεν επικαλούμαστε ούτε εγγυόμαστε την ακρίβεια ή/και την αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή/και περιεχομένου, σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες, λογισμικό ή/και διαφημίσεις, τα οποία περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων, στο οποίο παραπέμπεστε, δια μέσου συνδέσμων από την Ιστοσελίδα ή/και που η Ιστοσελίδα σας παρέχει πρόσβαση.

Λόγω τεχνολογικών περιορισμών, οι φωτογραφίες των προϊόντων που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική κατάσταση των προϊόντων. Επίσης, ενδέχεται σε φωτογραφίες ή/και βίντεο, να υπάρξουν πληροφορίες ή/και στοιχεία, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πιο πρόσφατη απεικόνιση του προϊόντος, καθώς έχουν φωτογραφηθεί ή/και βιντεοσκοπηθεί σε προγενέστερη κατάσταση.

Η Ιστοσελίδα της Eταιρίας και τα περιεχόμενά της έχουμε φροντίσει να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Το δίκαιο άλλων χωρών ενδέχεται να είναι διαφορετικό. Οποιαδήποτε προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτής της Ιστοσελίδας σε χώρες όπου αυτή τυχόν απαγορεύεται, θεωρείται ως μη γενόμενη. H Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και/ή να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες παρέχει.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το συνολικό περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή τρίτων. Τα περιεχόμενα αυτής της Ιστοσελίδας δεν μπορούν να αντιγραφούν, παρά μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρίας, και συνεπώς δεν μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να αναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο. Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτής της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα της Ιστοσελίδας μας, δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Εταιρίας  ή τρίτων. Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας, οι ονομασίες προϊόντων, ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματα της Εταιρίας, ή τρίτων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση και/ή παραποίηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού κλπ.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιχείρησή μας σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας της. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε την Πολιτική Απορρήτου.

Μη Εμπιστευτικές Πληροφορίες

Με την εξαίρεση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων που εκτίθενται στην Πολιτική Ιδιωτικότητας, οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνετε προς την Ιστοσελίδα της Εταιρίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, η Εταιρία μας θα τα εκλάβει και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ δεν θα έχει καμία δέσμευση ως προς τις πληροφορίες αυτές. Η Εταιρεία μας είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της προώθησης των προϊόντων που προσφέρει μέσω διαδικτύου.

Ιστοσελίδες και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών

Αυτή η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στη Εταιρία μας. Ομοίως, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της Εταιρία μας. Η Εταιρία μας δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.

Αποποίηση Ευθύνης και Αποζημίωση

Το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας, τα προϊόντα και οι Υπηρεσίες, παρέχονται χωρίς εγγυήσεις. Εκτός αν αναφέρεται ρητώς το αντίθετο, στο μέγιστο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, αποκλείονται οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή/και άλλοι όροι, οι οποίοι ενδεχομένως με άλλο τρόπο να συνάγονταν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Εταιρία μας , δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, απαιτήσεις ή/και ζημίες οποιουδήποτε είδους, σχετικά με την Ιστοσελίδα ή/και τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων ή/και αναμενόμενων απωλειών ή/και ζημίων. Τα ανωτέρω ισχύουν είτε αυτές οι απαιτήσεις, απώλειες ή/και ζημιές, προκύψουν εξ’ αδικοπραξίας ή/και εξ’ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή/και άλλως.

Η Εταιρία μας, δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή/και ζημία, που μπορεί να προκληθεί από επίθεση, η οποία αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή/και άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό, λόγω της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή/και της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή/και σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.

Η Εταιρία μας, δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που δικαιούστε την επιστροφή μέρους ή/και του συνόλου του τιμήματος για τυχόν καθυστέρηση των συνεργαζόμενων παροχών υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση της σχετικής εντολής που ο Διαχειριστης έχει δώσει εμπρόθεσμα.

Παρότι η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε ή/και να απαλλάξετε τον Διαχειριστή της παρούσας Ιστοσελίδας, από οποιαδήποτε απαίτηση τρίτων μερών, ευθύνη, ζημία ή/και κόστη, που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς ή/ και από την παραβίαση εκ μέρους σας των Όρων και Προϋποθέσεων.

Περιγραφή Προϊόντων

Η Εταιρία μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας της. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή ενός προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Τιμολόγηση Προϊόντων

Οι αναγραφόμενες τιμές όλων των πωλούμενων προϊόντων στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας είναι τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα υπολογίζεται αφού προστεθούν στη λιανική τιμή κάθε προϊόντος τα έξοδα συσκευασίας (εφόσον αυτά υφίστανται), ενώ τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν τον πελάτη από την διεύθυνση αποστολής που θα υπολογίζονται με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα “Τρόποι Αποστολής”. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων της, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη αποσταλείσες ή παραληφθείσες παραγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την Εταιρία. Η Εταιρία παρέχει τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, να επιλέξετε τον τύπο του παραστατικού το οποίο επιθυμείτε να εκδοθεί, απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο της Ιστοσελίδας. Η συναλλαγή θα θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από την Εταιρία. Σημειώνεται ότι η Εταιρία δύναται να υπαναχωρήσει και να μην εκπληρώσει μία παραγγελία, αναιτιολογήτως, ενώ στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται το τίμημα που τυχόν έχει ήδη εισπραχθεί.

Ανήλικοι

Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Η Εταιρία δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.