Το 2012, δύο παιδικοί φίλοι, ο Νικόλας Φιλιππίδης και ο Γιώργος Μόφορης, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάµεις τους σε µία νέα, κοινή επαγγελματική πορεία και να ιδρύσουν στην Αρχαία Σκιλλουντία, δίπλα στην Αρχαία Ολυµπία, στον τόπο που γέννησε τους Ολυµπιακούς Αγώνες, την εταιρεία Hellenic Fields. Κοινός σκοπός τους η ανάδειξη ενός µοναδικού, πλούσιου σε θρεπτική αξία θησαυρού γεύσης, του ελαιολάδου.
Με βαθιά γνώση για τις παραδοσιακές τεχνικές, σε συνδυασµό µε τις σύγχρονες οικολογικές και αειφόρες πρακτικές και το συνεχή ποιοτικό έλεγχο, δημιούργησαν µια σειρά µοναδικών προϊόντων. Εργάζονται οι ίδιοι με αφοσίωση σε όλα τα στάδια παραγωγής, από την καλλιέργεια μέχρι την τυποποίηση, παρέχοντας τις εγγυήσεις για την ανώτερη ποιότητά των ελαιολάδων της Hellenic Fields.
Εμπνέονται από τη δύναμη της ελληνικής γης και ακολουθούν, µε προσήλωση στις αρχές της βιολογικής καλλιέργειας και σεβασμό στην ισορροπία της φύσης, Ολοκληρωμένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, παραµένοντας πιστοί στις βασικές τους αξίες: αειφορία, ανώτερη ποιότητα, υψηλή θρεπτική αξία και µοναδική γεύση. Φροντίζουν κάθε ελαιώνα με την απαιτούμενη, μοναδική σε κάθε περίπτωση, προσέγγιση, προσαρµοζόµενοι στις απαιτήσεις τους, ώστε να αποφεύγονται ασθένειες και η χορήγηση περιττών λιπασµάτων ή φαρµάκων.
Κάθε προϊόν «ena ena» είναι πλούσιο σε θρεπτική αξία, μοναδικό σε γεύση και άρωµα και απολύτως απαλλαγµένο από οποιαδήποτε βλαβερή ουσία.