Η Promithion είναι μια παραγωγική εταιρεία βιολογικού Κρίταμου. Καλλιεργεί, μεταποιεί, συσκευάζει και δημιουργεί προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας βιολογικής γεωργίας, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής. Στόχος είναι να διατηρήσει τη διατροφική αξία αυτού του θρεπτικού βοτάνου. H ιστορία του Κρίταμου έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Προμηθέας έκρυψε τη φωτιά από τον Δία σε μια σχισμή βράχου με Κρίταμο. Έκτοτε, το Κρίταμο συνδέεται με τον άνθρωπο και τη χρήση της φωτιάς προκειμένου να επιβιώσει και να εκπολιτιστεί. «Λαχανεύεται εφθόν τε και ωμόν εσθιόμενον, και ταριχεύεται εν άλμη» – Διοσκουρίδης.